መልእኽቲ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ስርቪስ ክልል ትግራይ

  

 

 

 

ወ/ሮ  ሰብለ ካሕሳይ 

መልእኽቲ ሓላፊት 

banner

መልእኽቲ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ስርቪስ ክልል ትግራይ

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

መልእኽቲ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ስርቪስ ክልል ትግራይ

  ኣብ ሃገርናን ክልልናን ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋፅ ውድብ፣ መንግስቲ ህዝብን ብመልክዕ  ልምዓታዊ ሰራዊት    ተወዲቦም ምንቅስቃስ እናተገበረ ይርከብ። ኣብ ሃገርና እናተሃነፀ ዘሎ ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት  መንግስቲ ቁልፊ ግደ ኣለዎ። ኣብ  ዝተመረፁ ጉድለታት ዕዳጋ ናይ ምምላእን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ክራይ ኣካብነት  ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይ ምትካእ ልኡኽ ኣብ ሃገርና እናተሃነፀ ዘሎ ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ካብ ዘለዉ ልኡካት ብቀዳምነት ዝጥቐሱ እዮም። መንግስቲ እዚ ልኡኽ ብብቅዓትን ብውፅኢታውንትን ንምፍፃም ስቪል ሰርቫንት፣ ንመንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ መሪሕ ውድብ፣ ህዝብን  ሰናይ ምምሕዳር፣ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራስን ፖሊስን ስትራተጅን ብዝተማለአ መንገዲ ተረዲኡ ናይ ባዕሉ ብምግባር ኣብ ዕለታዊ ስራሕቱ ብብቕዓት እንትፍፅሞ ጥራሕ እዩ። ኣብ ስቪል ሰርቪስ ብቕዓት ዝበሃል ብኣተሓሳስባ፣ ብክእለት፣ ፍልጠት፣ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ብኣድለይቲ እታወታት ብዝምጥን ብርኪ እንትዕጠቕ እዩ። እዚ ተታሒዙ ዘሎ ዕላማ ዕዉት ንምግባር ንፁር ፖሊስን ስትራቴጂን ተሓንፂፆም እዮም። ነዚኦም መተግበሪ ዝኾኑፖለቲካዊ መሳርሕታት ተቐሚጦም እዮም። ይኹን‘ምበር ኣብ ኩሉ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ብማዕረ ብዘይምካዱ ዝረኣዩ ክፍተታት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን  ሰፋሕቲ እዮም። ካብ እዚ ብምልዓል ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ዘለና ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ ናብ ሓደ ንምምፃእን ከም ክልል ዝተመጣጠነ ኣፈፃፅማ ንክህልውን እዚ ማንዋል ልምዓታዊ ሰራዊት ተዳልዩ ኣሎ። እዚ ማንዋል ናብ ተግባር ብምእታው ዝሓዝናዮ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ዕዉት ንምግባር ንረባረብ።

ወ/ሮ  ሰብለ ካሕሳይ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ

 

              “ምግልጋል ክብሪ እዩ ድክነት ንምስዓር ንህዝቢ ምግልጋል ድማ ድርብ ክብሪ እዩ”  

© 2019 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Alene G

Please publish modules in offcanvas position.